Máme za sebou veľkú radu realizácií ako napríklad Rekonštrukcia námestia Josipa Andriča v Chorvátskom Grobe, realizácie príjazdových ciest, realizácia cyklistických ciest na území Bratislavy a pod.

Naši zamestnanci sú schopní a majú veľa skúseností s pokládkou celej rady rozličných materiálov od sypaných povrchov, zámkové dlažby, kamenné koberce, asfaltové povrchy a pod.
Zabezpečíme aj všetky nutné dopravné značenia pri nevyhnutných obmedzeniach dopravy (semafóry, mobilné dopravné značky, vodorovné značenie...).

Radi Vám poradíme s výberom vhodného materiálu.

Vedeli ste? 

Zámková dlažba je typ dlažby ze zhutněného betonu, který má svrchní stranu pohledovou (upravenou pro lepší vzhled). Jednotlivé dlaždice jsou navrženy a pokládány tak, aby do sebe vzájemně zapadaly. Tím je dosaženo vysoké stability a odolnosti zejména proti horizontálnímu posunu. 

Zámková dlažba se vyrábí prefabrikací z betonu.Výhodou zámkové dlažby je to, že v případě potřeby se dá rozebrat a použít znovu. Jednotlivé díly dlažby mohou mít různé odstíny, díky čemuž vzniká možnost vytváření různých obrazců, nápisů či prvků praktického charakteru – např. na parkovištích je barevná odlišnost využita k zobrazení parkovacích čar či parkovacích míst pro vozíčkáře. Dlažba se pokládá na sucho do pískového lože.

Převzato / inspirováno: http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1mkov%C3%A1_dla%C5%BEba