Vďaka mnohoročným skúsenostiam a desiatkam realizácií máme nielen znalosť „stavbu realizovať“ ale veľmi dobre vieme, čo máme kontrolovať.

Spolupráca Vám môže zaistiť  kľudný spánok v priebehu realizácie, kde ste investor. Napriek „kontrolnej funkcie“ Vám môžeme poskytnúť naše služby ako konzultanti a tiež poskytnúť nevyhnutnú oponentúru.