Aj napriek relatívne jednoduchej práce s ním , vyžaduje určitú dávku šikovnosti a zručnosti. Vo vhodnej kombinácii a s dobrým nápadom a návrhom, vieme dosiahnuť zaujímavé výsledky.

Naša spoločnosť realizovala nespočetne veľa prác v ktorých sadrokartón hral menšiu či väčšiu úlohu a tak disponujeme skúsenosťami a šikovnými pracovníkmi.

Vyskúšajte Nás !

Vedeli ste?

Sádrokarton, nebo také sádrokartonové desky, je termín používaný pro společnou metodu výstavby vnitřních stěn a stropů s použitím panelů z lisované sádrové hmoty mezi dva silné kartony papíru. Vše se potom vysouší v tzv. sušárnách. Některé typy desek mají sádrové jádro napuštěno silikonem. Tyto desky se využívají v prostorách, které jsou vystaveny vodě a vlhkosti . Tzv. sádrokartonové stavebnice se používají na celém světě pro dokončení výstavby vnitřních stěn a stropů. Sádrokarton je v současné době nejrychlejším a nejsnadnějším řešením tzv. suché výstavby. Díky tomuto systému je možné stavět rychle příčky a realizovat rekonstrukce, zateplení a úpravy jakéhokoliv interiéru.
Za vynálezce sádro-kartonových desek je považován Pan Augustine Sackett v USA 22.5 1894, který vynalezl systém vrstvení desek pro příčky a požádal o patent. Ty se skládaly ze čtyř vrstev vlněného papíru. Desky byly velké 36 "x 36" a 1 / 4 " (palce) tlusté s otevřeným okrajem. V letech 1910–1930 došlo k průmyslové výrobě sádrokartonu. Tento vývoj dospěl do dnešní podoby, tohoto významného stavebního materiálu.
Částečně převzato a inspirováno: http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1drokarton