Aj keď sa niekedy jedná o zásah na malej ploche, jedná sa o jednu z najnáročnejších stavebných úprav, ktoré v byte môžu byť. Samozrejme  je to dôsledkom nutnosti upraviť celú radu rozvodov a tým pádom zapojiť veľa rôznych profesií.

Podľa rozsahu a typu rekonštrukcie môže byť vyžadovaná práca murárov, elektrikárov, plynárov, inštalatérov, obkladačov a maliarov. V niektorých prípadoch je treba rátať s nutnosťou nových revízií plynu a elektriky.

Naša spoločnosť Vám rada poskytne naše služby a zaistí celú rekonštrukciu na kľúč alebo bude (sub)dodávateľom niektorých z prác. Okrem vyššie uvedených prác Vám radi ponúkneme tiež pomoc s prípravou projektu (spoluprácu architekta) a pomoc s výberom sanity od našich partnerov za rozumné ceny.