Výstavba kvalitného bazénu nieje žiadnou samozrejmosťou. Je nutné si poradiť s mnohými  čakanými i nečakanými rizikami a aspektami, ktoré vyžadujú odbornú spoluprácu.  

Spooluprácou s našou firmou rozhodne predídete neskorším "nevítaným" úpravám a opravám, ktoré sa môžu objaviť práve pri neodborným prevedením. 

Ku kompletnej výstavbe bazénu patria u nás i finálne terénne úpravy v návúznosti na celkový koncept záhrady.

Vyskúšajte Nás !

 

Vedeli ste, že?

Druhy bazénů 

Dělí se do několika skupin podle jejich technologie výroby. Nicméně přesně rozčlenění je obtížné, základním je rozlišení pouze na nadzemní a zapuštěné bazény.

Nafukovací nadzemní bazény.
Jedná se o krátkodobé řešení. Nafukovací bazény jsou cenově nejlevnější, ale mají nejkratší životnost a není možné v nich plavat. Pokud si zakoupíte tento bazén, mějte na paměti, že se s ním budete muset časem rozloučit. Jsou velmi náchylné na mechanické poškození, mají nevýkonnou filtraci a neumožňují instalaci doplňků (vodní atrakce). Mezi nafukovací bazény se řadí i tzv. samonosné bazény s nafukovacím horním kruhem.

Pevné nadzemní bazény.
Tyto bazény jsou volně stojící bazény, které tvoří buď ocelová, zděná nebo polypropylénová konstrukce. Tato konstrukce se poté vyplní vložkou, opět je množství možných materiálů od nerezi po umělé materiály. Tyto bazény jsou ve srovnání s nafukovacími bazény kvalitnější a odolnější. Ovšem i zde je třeba dávat pozor na mechanické poškození. Nadzemní bazény jsou problematičtější na případné zastřešení, ale i samotným přístupem do vody.

Bazény zapuštěné.
Sem spadají bazény nerezové, vyrobené z homogenních kopolymerů, ale i níže uvedené betonové bazény. Mohou se řešit jako zapuštěné zcela, ale i zapuštěné jen částečně.

Homogenní kopolymery jsou speciálně vyráběny pro použití na výrobu bazénů, jímek, čističek apod. Bazény z tohoto materiálu jsou zárukou životnosti a odolnosti. Laboratorní zkoušky uvádějí až 50letou životnost. Tvárnost tohoto materiálu umožňuje výrobu rozmanitých bazénových tvarů.

Betonový bazén. Jedná se o železobetonové bazény, které se vypláští pomocí tzv. těžké fólie nebo keramické sklomozaiky. Vyšší náklady na stavbu vyváží nejdelší životnost z výše uvedených typů bazénů.

Tvary bazénů

Tvar bazénů se odvíjí od vybraného druhu bazénů, prostoru a plánovaných doplňkových technologiích (vodní atrakce, zakrytí hladiny, ...).
Základní tvary bazénů jsou:

Kruhové bazény.
Jedná se o nejčastější tvar nejlevnějších a jednoduchých bazénů (nafukovacích a nadzemních). V kruhovém bazénu dochází k rovnoměrnému rozložení tlaku vody. Proto se nadzemní bazény bez vzpěr dělají právě kruhového tvaru. Nevýhodou je malý prostor k plavání.

Oválné a obdélníkové bazény.
Tyto tvary jsou častější pro zapuštěné typy bazénů. Tyto bazénové tvary Vám nabízejí větší prostor pro vodní radovánky. Z hlediska jednoduchosti stavby pevných bazénů je obdélníkový tvar nejvhodnější, bez bočních výklenků pro schodiště apod.

Při volbě tvaru bazénu je nutné předem určit všechny doplňky a technologie, které na bazénu chcete mít nebo chcete i v budoucnu doplnit (rozšíření atrakcí o masážní lehátko, výkonnější filtraci, zakrytí hladiny bazénu, podvodní hudba, ...).
Text převzat / inspirován: http://cs.wikipedia.org/wiki/Baz%C3%A9n