Zaoberáme sa :
- stavby na kľúč
- pozemné stavby
- inžinierske siete
- rekonštrukcie budov
- časti stavieb / spevnené plochy, obklady, omietky hrubé stavby, maliarske práce/
- búracie práce
- klampiarske, stolárske, tesárske a zámočnícke práce
- vodovod a kanalizácia
- plynoinštalácia a elektroinštalácia

 

Okrem toho ponúkame aj ďalšie služby, ako:
- prenájom strojov a zariadení
- dopravné služby
- výkopové a zemné práce
- rezanie a rozbíjanie betónu
- a ďalšie
Viac informácií v kategórii "služby".