CISAR S.R.O 

Milan Cisár 
konateľ 
Adresa: Dlhá 3031/33B Chorvátsky Grob 900 25 
Mobil: +421 903 716 937