CISAR S.R.O 

Milan Cisár 
jednatel 
Adresa: Dlhá 3031/33B Chorvatský Grob 90 025 
Mobil: +421 0903 716 937